Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Електричний струм у газах І у напівпровідниках. Варіант №1
64.42 Kb.
НазваЕлектричний струм у газах І у напівпровідниках. Варіант №1
Дата конвертації19.12.2013
Розмір64.42 Kb.
ТипДокументы
Зміст
А) дорівнює Б) більше В) менше
А) позитивного… негативного Б) негативного… позитивного
А) газовим розрядом Б) несамостійним газовим розрядом
А) ударною іонізацією атомів і молекул газу при зіткненні зі швидкими електронами.
А) дорівнює Б) більше В) менше
В) кількість пар йонів та електронів, які з’являються за певний час під дією іонізатора, дорівнює кількості пар іонів та електро
А) зростатиме.
А) При збільшені температури
А) зростатиме
А) слабкими силами Б) великими силами
В) вимірювання температури за значенням сили струму в колі.
А) газовим розрядом. Б) несамостійним газовим розрядом.
А) молекул газу. Б) негативних іонів.
А) збільшується.
А) ударною іонізацією.
А) тліючим розрядом. Б) коронним розрядом.
А) При зменшені температурі
А) зростатиме
А) ударної іонізації. Б) хаотичного руху молекул.
А) газовим розрядом. Б) несамостійним газовим розрядом.
...
Повний зміст
Електричний струм у газах і у напівпровідниках.
Варіант № 1

 1. Електропровідність у газах здійснюється переважно за рахунок

А) молекул газу. Б) негативних іонів. В) електронів та іонів. Г) протонів.

 1. Процес утворення носіїв струму в газі називається . . . .

А) газовим розрядом Б) несамостійним газовим розрядом

В) іонізацією газу Г) рекомбінацією

 1. Поки в газі не створено електричного поля кількість пар йонів та електронів, які з’являються за певний час під дією іонізатора, … кількості пар іонів та електронів, які, зіткнувшись, стають нейтральними.

^ А) дорівнює Б) більше В) менше

 1. Під дією електричного поля позитивно заряджені іони переміщуються до … електрода, а негативно заряджені іони та електрони – до ... .

^ А) позитивного… негативного Б) негативного… позитивного

 1. Збільшуючи напругу, сила струму газового розряду… .

А) збільшується

Б) зменшується

В) не змінюється

Г) збільшується і при певному значенні напруги вже не зростатиме

 1. Блискавка є прикладом …

А) тліючого розряду. Б) коронного розряду. R

В) іскрового розряду. Г) дугового розряду. 2 1. Слабойонізована плазма присутня у … .А) у блискавці Б) у зовнішніх шарах атмосфери 1 1. На малюнку подали графіки залежності опору Т

металу і напівпровідника від температури. Який

графік характеризує властивості напівпровідника?

А) 1. Б) 2.

 1. При якій умові напівпровідник може стати діелектриком?

А) При збільшені температури;

Б) При зменшені температурі;

В) Напівпровідник не може стати діелектриком.

Основною відмінністю металів від напівпровідника є те, що ...

 1. в металах практично всі валентні електрони перебувають . . . стані,

А) вільному Б) зв’язаному

 1. при чому енергія зв’язку їх з атомами . . .

А) невелика. Б) велика.

Варіант № 2


 1. При малих напругах струм у газах може існувати за рахунок …

А) ударної іонізації. Б) хаотичного руху молекул.

В) рекомбінації молекул газу. Г) дії іонізатора.

 1. Процес приєднання електронів до позитивних іонів називається … .

^ А) газовим розрядом Б) несамостійним газовим розрядом

В) іонізацією газу Г) рекомбінацією

 1. Самостійний газовий розряд пояснюється …

^ А) ударною іонізацією атомів і молекул газу при зіткненні зі швидкими електронами.

Б) існуванням в газах за дії зовнішніх факторів (високої температури, ультрафіолетового, радіоактивного випромінювання, тощо) вільних заряджених частинок.

 1. При створені у газі електричного поля кількість пар йонів та електронів, які з’являються за певний час під дією іонізатора, … кількості пар іонів та електронів, які, зіткнувшись, стають нейтральними.

^ А) дорівнює Б) більше В) менше

Збільшуючи напругу електричного поля у газі, …

 1. можна досягти того, що … ,

А) лише частина електронів і іонів рекомбінуватиме в газі

Б) всі іони нейтралізуватимуться на електродах

^ В) кількість пар йонів та електронів, які з’являються за певний час під дією іонізатора, дорівнює кількості пар іонів та електронів, яка, рекомбінуватиме

 1. при цьому сила струму …

^ А) зростатиме.

Б) зменшується.

В) не змінюється.

 1. Світло в лампах денного освітлення є прикладом …

А) тліючого розряду. Б) коронного розряду.

В) іскрового розряду. Г) дугового розряду.

 1. При якій умові напівпровідник може стати провідником?

^ А) При збільшені температури;

Б) При зменшені температурі;

В) Напівпровідник не може стати провідником.

Сила струму …

 1. в напівпровідниках … зі збільшенням температури

^ А) зростатиме

Б) зменшується

В) не змінюється

 1. і це пояснюється тим, що в напівпровідниках валентні електрони зв’язані … з атомами.

^ А) слабкими силами Б) великими силами

 1. Термістори призначені для …

А) зміни сили струму у напівпровіднику при збільшені температури.

Б) зменшення опору.

^ В) вимірювання температури за значенням сили струму в колі.

Варіант № 3


 1. Явище проходження електричного струму у газі, що спостерігається лише за умови зовнішньої дії називається…

^ А) газовим розрядом. Б) несамостійним газовим розрядом.

В) іонізацією газу. Г) рекомбінацією.

 1. Електричний струм в газах створюється …

^ А) молекул газу. Б) негативних іонів.

В) електронів та іонів. Г) протонів.

 1. При збільшені наруги електричного поля створеного у газі сила струму … при самостійному розряді

^ А) збільшується.

Б) зменшується.

В) не змінюється.

Г) збільшується і при певному значенні напруги вже не зростатиме.

 1. Несамостійний газовий розряд пояснюється …

^ А) ударною іонізацією.

Б) існуванням в газах дії зовнішніх факторів (високої температури, ультрафіолетового, радіоактивного випромінювання, тощо) вільних заряджених частинок.

Ударна іонізації атомів і молекул газу …

 1. пояснюється зіткненням … електронів

А) швидких Б) повільних

 1. у яких під дією … електричного поля

А) сильного Б) слабкого

 1. кінетична енергія стає … за роботу іонізації

А) більшою Б) меншою

 1. Електричний розряд, що може виникнути на загострених частинах провідників або у проводах високовольтних ліній електропередач називають …

^ А) тліючим розрядом. Б) коронним розрядом.

В) іскровим розрядом. Г) дуговим розрядом.

 1. При якій умові напівпровідник може стати діелектриком?

^ А) При зменшені температурі;

Б) При збільшені температури;

В) Напівпровідник не може стати діелектриком.

 1. Основною відмінністю напівпровідників від металів є те, що в напівпровідниках практично всі валентні електрони перебувають . . . стані.

А) вільному Б) зв’язаному

 1. Опір в напівпровідниках … зі збільшенням температури

^ А) зростатиме

Б) зменшується

В) не змінюється


Варіант № 4


 1. При великих напругах струм у газах може існувати за рахунок …

^ А) ударної іонізації. Б) хаотичного руху молекул.

В) рекомбінації молекул газу. Г) тільки під дією іонізатора.

 1. Процес від’єднання електронів від атомів та молекул називається …

^ А) газовим розрядом. Б) несамостійним газовим розрядом.

В) іонізацією газу. Г) рекомбінацією.

 1. Яким є основний механізм іонізації газу при самостійному розряді?

^ А) Зіткнення між електронами.

Б) Зіткнення між іонами.

В) Зіткнення електронів з іонами.

Г) Зіткнення електронів з молекулами або атомами.

^ Д)Існуванням в газах дії зовнішніх факторів (високої температури, ультрафіолетового, радіоактивного випромінювання, тощо) вільних заряджених частинок.

 1. При створені у газі електричного поля кількість пар йонів та електронів, які з’являються за певний час під дією іонізатора, … кількості пар іонів та електронів, які, зіткнувшись, стають нейтральними.

^ А) менше Б) більше В) дорівнює

 1. За певного значення напруги електричного поля струм у газі набуває насичення. При цьому …

А) всі йони та електрони рухаються рівномірно.

Б) всі йони та електрони рухаються прискорено.

^ В) всі носії заряду рухаються до відповідних електродів.

Г) всі йони та електрони рекомбінують.

Д) всі атоми та молекули у газі іонізовані.

 1. Сильнойонізована плазма присутня у …

^ А) у блискавці. Б) у зовнішніх шарах атмосфери.

 1. Електрозварник, торкаючись кінцем електроду до зварюваної деталі домагається виникнення ….

^ А) тліючого розряду. Б) коронного розряду.

В) іскрового розряду. Г) дугового розряду.

 1. При якій умові напівпровідник може стати провідником?

^ А) При зменшені температури;

Б) При збільшені температурі;

В) Напівпровідник не може стати провідником.

Сила струму …

 1. в напівпровідниках … зі зменшенням температури

А) зростатиме

Б) зменшується

В) не змінюється

 1. і це пояснюється тим, що в напівпровідниках число вільних носіїв заряду …

А) збільшується. Б) зменшується.

 1. У роботі терморезистора використовується властивість …

А) збільшення опору напівпровідників при нагріванні.

Б) зменшення опору напівпровідників при нагріванні.

В) збільшення опору провідників при нагріванні.

Г) зміна опору напівпровідника при освітленні.

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Електричний струм у газах І у напівпровідниках. Варіант №1 iconЕлектричний струм у напівпровідниках
Розширити та поглибити знання учнів про електричний струм у різних середовищах, зокрема в напівпровідниках

Електричний струм у газах І у напівпровідниках. Варіант №1 iconЕлектричний струм в металах І напівпровідниках. Термоелектричні явища
Для того, щоб вивчати електричні властивості тканин організму, а це необхідно для фізіотерапії, студент повинен мати елементарну...

Електричний струм у газах І у напівпровідниках. Варіант №1 iconЩо таке «Електричний струм»?
Електричний струм це впорядкований (тобто переважно в одному напрямку) рух заряджених частинок. Умовами для виникнення струму є

Електричний струм у газах І у напівпровідниках. Варіант №1 iconУроків у 9 класі на тему «Електричний струм»
Цілі: дидактична: виявити рівень знань І вмінь учнів із теми «Електричний струм. Закон Ома. Опір провідника»

Електричний струм у газах І у напівпровідниках. Варіант №1 iconУроку: Урок-лекція (Слайд №1)
Освітня: формування подання про електричне струм в газах; ознайомлення учнів із проявами в природі, пов'язаними із проходженням електричного...

Електричний струм у газах І у напівпровідниках. Варіант №1 iconВизначення часу життя нерівноважних носіїв заряду в напівпровідникових фотоелементах
Електричний струм провідності в напівпровідниках є впорядкованим рухом електронів або/та дірок. Питому електропровідність напівпровідникового...

Електричний струм у газах І у напівпровідниках. Варіант №1 iconКонтрольна робота по темі: Електричний струм в різних середовищах
Щоє основними носіями електричного струму в напівпровідниках n-типу?А електрони б дірки в електрони І дірки

Електричний струм у газах І у напівпровідниках. Варіант №1 iconЛекція №13: “Елементарний електричний вібратор”
Елементарний електричний вібратор (диполь Герца) — це ко­роткий порівняно з довжиною хвилі відрізок провідника довжи­ною, по якому...

Електричний струм у газах І у напівпровідниках. Варіант №1 iconУрок-гра Тема: Електричний струм. Сила струму. Напруга. Опір провідників
Мета: узагальнити та систематизувати знання з теми «Електричний струм. Сила струму. Напруга. Опір провідників»,розвивати вміння працювати...

Електричний струм у газах І у напівпровідниках. Варіант №1 iconЕлектричний струм у різних середовищах (металах, рідинах, газах) та його використання. Електропровідність напівпровідників. Власна І домішкова провідність напівпровідників. Напівпровідниковий діод. Застосування напівпровідникових приладів
Електронна теорія так пояснює відмінності у властивостях провідників І діелектриків: в одних тілах є вільні носії зарядів, які можуть...

Додайте кнопку на своєму сайті:
nach.com.ua


База даних захищена авторським правом ©nach.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
nach.com.ua
Реферати
Автореферати
Методички
Документи

опубликовать
Головна сторінка