Пошук навчальних матеріалів по назві і опису в нашій базі:

Роль шкільної бібліотеки у навчально-виховному процесі
49.49 Kb.
НазваРоль шкільної бібліотеки у навчально-виховному процесі
Дата конвертації20.11.2013
Розмір49.49 Kb.
ТипДокументы
Підготувала зав.бібліотекою

Горлівського НВК «ГЗОШ І-ІІІ ст..№ 40-д\с №10 «Джерельце»

Єрмакова Вікторія Володимирівна

РОЛЬ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

Шкільна бібліотека є обов’язковим підрозділом загальноосвітнього навчального закладу, вона органічно поєднує завдання, що стоять в галузі освіти і бібліотечної справи, здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час. Її діяльність організовується спільно з педагогічним колективом відповідно з планом роботи і нормативними документами, затвердженими директором навчального закладу. Загальноосвітній навчальний заклад забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотеки, зокрема, для належного зберігання, використання і поповнення фонду, гарантує їх цілісність, неподільність. У своїй діяльності шкільна бібліотека керується Законом України “Про загальну середню освіту”, “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, “Положенням про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу”, Національною доктриною розвитку освіти. Національна доктрина розвитку освіти прийнята II Всеукраїнським з’їздом працівників освіти і затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002року №347/2002 визначає, що «пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікативних технологій, що забезпечують дальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві». Шкільна бібліотека складає і готує списки літератури на допомогу навчально-виховній роботі закладу, виконує довідкову, інформаційну роботу, популяризує бібліотечно-бібліографічні знання серед учнів, проводячи бесіди, організовуючи книжкові виставки, огляди, лекції, бібліотечні уроки, надаючи індивідуальні і групові консультації. Спільно з учителями та громадськими організаціями шкільна бібліотека проводить читацькі конференції, літературні та музичні вечори, диспути, ігри, в межах своєї компетенції бере участь  у навчально-виховному процесі, науково-пошуковій та краєзнавчій роботі, пов’язаній з книгою, навчальним підручником та іншими формами інформації, координує та кооперує  свою діяльність з бібліотеками інших навчальних закладів різних систем і відомств для спільних дій. Основні завдання шкільної бібліотеки і шкільного бібліотекаря – прививати дитині любов до книги, навчити учнів користуватися бібліотекою. Також бібліотека забезпечує потреби навчально-виховного процесу в усіх його ланках, надає систематичну, цілеспрямовану допомогу вчителям в опануванні знаннями з навчальних предметів, виховує бажання розширювати обсяг знань, знайомить із різноманітними джерелами інформації, навчає розуміти їх, користуватися ними, виховує творчу особистістю, створює умови для формування у молодого покоління гуманістичних, морально-етичних цінностей, засобами художнього слова виховує патріотизм, любов до рідної мови, до народних традицій. Формування освіченої творчої особистості, створення передумов для розвитку здібностей учнів, формування готовності й здатності до самоосвіти – це одна з найважливіших методичних проблем, яку вирішує шкільна бібліотека . Через шкільну бібліотеку, як соціальний інститут, проходить кожна людина. «Однією з істин моєї педагогічної віри є безмежна віра у виховну силу книжки… Розумна натхненна книжка нерідко вирішує долю людини.» - писав видатний педагог В.Сухомлинський. Прогресивні представники української педагогіки завжди розглядали шкільну бібліотеку як найважливішу ланку навчально-виховного процесу. Адже саме вона стає для дитини першою в житті. А книга для людини була, є і буде вічним джерелом знань. Традиційна книжка як твір писемності та друку за своїми ознаками ще не має серйозної альтернативи. Вона і є головним об’єктом діяльності сучасної шкільної бібліотеки. Книжка – не лише джерело інформації, а й засіб залучення школярів до культурних цінностей та їх створення. Протягом століть вона виконує функцію документальної пам’яті народу. Фонди шкільної бібліотеки представлені науково-популярною, довідковою, методичною, художньою літературою,підручниками та навчальними посібниками. Тому шкільний бібліотекар займається вивченням, формуванням, деформуванням, а також різнобічним використанням наявного бібліотечного фонду та організацією довідково-бібліографічного апарату (ДБА). Велика увага приділяється й інформуванню читачів. Для цього створюються «Інформаційні бюлетені нової літератури», діє книжкова виставка нових надходжень «Вернісаж книжкових новин», проводяться години інформації для вчителів-предметників. Таким чином, вчитель одним із перших знайомиться з навчально-методичним забезпеченням того чи іншого предмета. Це робить його обізнаним з реальними можливостями шкільної бібліотеки, що дуже важливо при підготовці до предметних тижнів, олімпіад, підготовці залікових і контрольних робіт. Пропонуючи учням виконати певне завдання, випустити стінгазету, підготувати творчу роботу чи проект, вчитель впевнений, що учень знайде потрібну інформацію в шкільній бібліотеці. До послуг вчителів для вдосконалення їхньої майстерності, розвитку творчості, крім методичної літератури, – передплатні освітянські видання: «Освіта України», «Рідна школа», «Дивослово», «Обдарована дитина», «Все для вчителя», «Позакласний час», «Відкритий урок», «Шкільна бібліотека». Сучасні шкільні програми орієнтовані на формування у школярів уміння самостійно здобувати знання, вести пошук додаткової інформації. Тому в бібліотеці відбуваються консультації біля книжкових полиць, особливо з правил користування довідково-бібліографічним апаратом. Ефективними щодо інформування учнів й вчителів є різноманітні книжкові виставки. Їх тематика різнопланова й охоплює всі напрямки навчально-виховного процесу у відповідності до плану роботи школи. Форми організації виставок теж різні: тематичні книжкові виставки, виставки до предметних тижнів, книжкові виставки-розвали, виставка однієї книги, виставка одного журналу (газетної статті), виставки-подорожі, виставки-кросворди, виставки-загадки, виставки-жах, книжково-ілюстративні виставки, виставки до ювілейних дат. Набувають популярності нетрадиційні виставки з використанням різноманітних експонатів, національної символіки, побутових речей, заставок-символів, репродукцій картин та інших елементів, що привертають до себе увагу читачів-учнів,батьків, педагогів. У системі роботи бібліотеки особливе значення надається проведенню оглядів літератури. Тематика оглядів різноманітна: «На допомогу у вивченні шкільних предметів», «Цей чудовий світ поезії», «Донбас – наш рідний край», «З глибини віків», «Всім серцем любіть Україну», « Співай, моя мово!», «Сторінками твого підручника» та інші, що сприяють формуванню читацьких інтересів, залученню учнів до читання, позитивного ставлення до навчання. Зараз друкується багато нових різноманітних підручників з навчальних предметів. Це обов’язкові підручники, передбачені нормативними документами Міністерства освіти і науки а також альтернативні підручники. Разом з вчителями-предметниками, керівниками шкільних методичних об’- єднань, вчителями-методистами бібліотекар бере участь в обговоренні, визначенні, за яким підручником будуть навчатися учні класу, паралелі, й робить замовлення на одержання нових підручників.

Отже, важлива роль в утвердженні, розвитку, розкриттю багатства рідного слова належить шкільним бібліотекам.

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Роль шкільної бібліотеки у навчально-виховному процесі iconО. Е. Жосан електронний підручник у контексті вимог до сучасної навчальної літератури
Розглядаються види електронних підручників, вимоги до їх змісту й структури та проблеми їх використання в навчально-виховному процесі...

Роль шкільної бібліотеки у навчально-виховному процесі iconІ нформація про Токарівський навчально-виховний комплекс
Навчально-методична: Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках та впровадження інноваційних технологій у навчально-виховному...

Роль шкільної бібліотеки у навчально-виховному процесі iconРоль шкільної бібліотеки у вихованні в учнів інформаційної культури, любові до книги

Роль шкільної бібліотеки у навчально-виховному процесі iconУ збірці подано нормативні документи, які регламентують діяльність шкільної бібліотеки. Детально розглянуто технологію роботи шкільної бібліотеки, вимоги до
Рекомендовано досвідченим бібліотекарям та початківцям бібліотечної справи, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, методистам...

Роль шкільної бібліотеки у навчально-виховному процесі iconПлан роботи шкільної бібліотеки на 2013-2014 навчальний рік Харків 2013
Надання реальної допомоги кожному в задоволенні читацьких інтересів, сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості...

Роль шкільної бібліотеки у навчально-виховному процесі icon1. Інтеграція як специфічна форма організації навчально-вихов- ного процесу
Особливістю молодших школярів є те, що вони сприймають світ у природному поєднанні. Тому впровадження інтеграції у навчально-виховному...

Роль шкільної бібліотеки у навчально-виховному процесі iconП л а н роботи
Діяльність шкільної бібліотеки, яка сприяє гуманітаризації навчально-виховного процесу І духовного становлення учня 12

Роль шкільної бібліотеки у навчально-виховному процесі iconОсобливості викладання інформатики в початкових класах за Розділом Програми
Схвалено для використання у навчально-виховному процесі Міністерством освіти І науки України

Роль шкільної бібліотеки у навчально-виховному процесі iconСпівпрацюють з медичними працівниками
Усі здоров’язбережувальні технології, які використовують у навчально-виховному процесі, можна розділити на три основні групи

Роль шкільної бібліотеки у навчально-виховному процесі iconВідділ освіти радивилівської райдержадміністрації методичний кабінет
...

Додайте кнопку на своєму сайті:
nach.com.ua


База даних захищена авторським правом ©nach.com.ua 2013
звернутися до адміністрації
nach.com.ua
Реферати
Автореферати
Методички
Документи

опубликовать
Головна сторінка